Boliger

Boliger

Boliger

Tjæreborg har 29 plejeboliger til borgere med almene plejebehov og et bofællesskab med seks boliger for demente beboere.

Derudover er der seks ældreboliger tæt ved centret.