Fællesfaciliteter

Fællesfaciliteter

Fællesfaciliteter

Når du bor på Tjæreborg, har du adgang til mange faciliteter med mulighed for aktivitet og fællesskab.

Fællesfaciliteter for beboerne er bl.a.:

  • udendørs fælleshave indrettet som sansehave
  • cafeteria
  • spise- og dagligstue på afdelingerne
  • åbent dagcenter
  • aktivitetsafdeling
  • træningssal
  • ergoterapi
  • fysioterapi
  • sundhedsklinik