Frivillige

Frivillige

Frivillige

Frivillige er med til at skabe gode muligheder for de ældre på Tjæreborg Ældrecenter.

Tjæreborg Ældrecenters brugerråd

Sammen med ledelsen for distriktet er vi med til at planlægge og tilrettelægge en god hverdag for områdets borgere ved forskellige aktiviteter, musikalske- og festlige indslag samt underholdning og foredrag.

Brugerrådet består af syv frivillige ildsjæle fra Tjæreborg og Skads/Andrup, og vi samles til møde én gang i måneden.

Brugerrådet holder hvert år Højskoledag og Sundhedsdag. Derudover arrangerer vi syngsammeneftermiddage og andre musikalske og underholdende indslag, f.eks. korsang med kaffebord. Ligeledes forsøger vi at arrangere ålegilde/spisegilde.

Tjæreborg Ældrecenter holder to fester hvert år, en forårsfest/høstfest og en fødselsdagsfest, hvor brugerrådet hjælper til med borddækning, servering m.m. Ældrecentret holder julemarked, adventshygge med julegudstjeneste, aktivitetsdage, åbent hus og loppemarked, og her hjælper brugerrådet også til med alt det praktiske.

Brugerrådet deltager i fællesmøder for alle brugerrådene i Esbjerg Kommune samt i fælles evalueringsmøder med distriktschefen inden for vores eget distrikt, bestående af Tjæreborg, Bramming og Gørding. Brugerrådet deltager også i møder i Foredragsforeningen på biblioteket og Tjæreborg/Sneum Lokalråd.

Brugerrådet har tæt samarbejde med Vennekredsen, så vi i fællesskab kan være til gavn og glæde for områdets borgere.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til:

Formand for brugerrådet Birgit Højgård Nielsen,
Brugerrådets bestyrelse

Henvendelse på Tjæreborg Ældrecenter