Værdigrundlag

Værdigrundlag

Værdigrundlag

Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune, har udarbejdet et ledelses- og værdigrundlag. Tjæreborg hører organisatorisk under Omsorg, og vi følger derfor det overordnede ledelses- og værdigrundlag. 

Ledelses- og værdigrundlaget for Sundhed & Omsorg - Esbjerg Kommune (pdf)

I Sundhed & Omsorg arbejder vi bevidst med aktiv, værdibaseret ledelse for at skabe en effektiv organisation, som leverer serviceydelser af høj kvalitet. Samtidig vil vi være »Danmarks bedste arbejdsplads – for mig«, og det kræver, at vi som ledere forholder os aktivt til os selv og vores medarbejdere. Ikke kun af navn, men også af gavn!

Vi mener, det er værdifuldt at:

  • skabe et inspirerende, åbent og positivt miljø, hvor borgeren kan deltage ud fra egne forudsætninger og bidrage til at skabe fællesskab og netværk
  • skabe et tilbud, hvor den forebyggende indsats er integreret i arbejdsformen